Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Ευχή βοηθείας κατά των πειρασμών Κύριε ο Θεός μου, ο αριθμών τα πάντα εν συνέσει, ο τον ουρανόν τανύσας και την γην διαστήσας τω σω κράτει της οικείας δόξης, ο δρακί κατέχων την σύμπασαν κτίσιν, δώρησαί μοι τω δούλω σου νίκην και ευστάθειαν κατά των πνευμάτων της πονηρίας, ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως. Ευχές του Αγίου Νήφωνος Πηγή: Χριστιανός Ορθόδοξος

Ευχή βοηθείας κατά των πειρασμών


Κύριε ο Θεός μου, ο αριθμών τα πάντα εν συνέσει, ο τον ουρανόν τανύσας και την γην διαστήσας τω σω κράτει της οικείας δόξης,
ο δρακί κατέχων την σύμπασαν κτίσιν, δώρησαί μοι τω δούλω σου νίκην και ευστάθειαν κατά των πνευμάτων της πονηρίας,
ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.
Ευχές του Αγίου Νήφωνος
Πηγή: Χριστιανός Ορθόδοξος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου