Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Ευχή συγχωρήσεως διά την πύρωσιν της σαρκός Άγιος Νήφωνας Κύριε, εγώ άνθρωπός ειμι αμαρτωλός, νέος τη ηλικία, αρτίως τον πόλεμον έχων των παθών και της πυρώσεως της σαρκός· μη ουν λογισθή μοι τούτο εις αμαρτίαν, δέομαί σου, Χριστέ ο Θεός, Κύριος γαρ εί και εξουσίαν έχεις και λόγω μόνω λύειν τα πλημμελήματα ημών. Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Ευχή συγχωρήσεως διά την πύρωσιν της σαρκός


Άγιος Νήφωνας 

Κύριε, εγώ άνθρωπός ειμι αμαρτωλός, νέος τη ηλικία, αρτίως τον πόλεμον έχων των παθών και της πυρώσεως της σαρκός· μη ουν λογισθή μοι τούτο εις αμαρτίαν, δέομαί σου, Χριστέ ο Θεός, Κύριος γαρ εί και εξουσίαν έχεις και λόγω μόνω λύειν τα πλημμελήματα ημών.


Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Στὰ πλαίσια τῆς Λατρευτικῆς Διακονίας του γιὰ τοὺς ἐν Ἀττικῇ εὑρισκομένους ἀδελφούς μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θὰ τελέσει στὶς 8 Ἀπριλίου 2016 καὶ ὥρα 7.00 μ.μ. τὴν Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου. ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΣτὰ πλαίσια τῆς Λατρευτικῆς Διακονίας του γιὰ τοὺς ἐν Ἀττικῇ εὑρισκομένους ἀδελφούς μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος θὰ τελέσει στὶς 8 Ἀπριλίου 2016 καὶ ὥρα 7.00 μ.μ. τὴν Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου.
ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Δεν έχω, Κύριε... ΠΗΓΗ www.agiosdimitrios.kouvaras.blogspot.com

Δεν έχω, Κύριε...

ΠΗΓΗ www.agiosdimitrios.kouvaras.blogspot.com