Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2678/1452/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2678/1452/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016
 Μνήμη Προφήτου Ναούμ
       Πρωτ. 2678
Ἀριθμ.
      Διεκπ.1452
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ ὧραι ἐνάρξεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου, ὁρίζονται ὡς κατωτέρω:
24.12.2016 Ἡμέρα Σάββατον, ὥρα 5.30΄μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου.
25.12.2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡμέρα Κυριακή, ὥρα 5.00΄ π.μ. Τό Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. (Ὥρα λήξεως  8.45΄ π. μ. )
26.12.2016 Ἡ Σύναξις τῆς Θεοτόκου Ἡμέρα Δευτέρα, ὥρα 7.00΄ π. μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία.
01.01.2017 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ἡμέρα Κυριακή, ὥρα 7.00΄ π. μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὥρα 10,30΄ π. μ. Ἐπίσημος Ἀρχιερατική Δοξολογία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἔτους.
5.1.2017 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. Ἡμέρα Πέμπτη, ὥρα 5.30΄ π.μ. Ὁ Ὄρθρος, αἱ Μεγάλαι Ὧραι, ὁ Μ. Ἑσπερινός, ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων. (Ἡ ἀκολουθία δέν θά λήξῃ πρό τῆς 9ης πρωϊνῆς).
6.1.2017 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ἡμέρα Παρασκευή, ὥρα 7.00΄ π. μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου μετά Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος θά τελέσῃ τόν Μ. Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν 24ην Δεκεμβρίου 2016 καί ὥραν 5.30 μ.μ. καί θά προστῇ τῶν ὡς κάτωθι λατρευτικῶν συνάξεων: Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων: Ἱερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία (26.12.2016): Ἱ. Ναός Παναγίας Λατομιτίσσης. Μ. Ἑσπερινός Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί Ἁγ. Βασιλείου (31.12.2016) Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἰακώβου Χίου, ὥρα 5,00 μ.μ. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου (1.1.2017): Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου. Μ. Ἑσπερινός τῶν Θεοφανείων (5.1.2017): Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας Χίου, ὥρα 5,00 μ.μ. Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία τῶν Θεοφανείων: Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Χίου.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ ἐκκίνησις ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου, κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, διά τήν Προκυμαίαν τοῦ Λιμένος, (ἔνθα θά λάβῃ χώραν ἡ Τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ), θά γίνῃ περί ὥραν 10.30΄ π. μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου