Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

      OΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΓΗ