Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐδώρησεν εἰς τόν Δῆμον Οἰνουσσῶν τήν Ἑλληνικήν Σημαίαν διαστάσεων 120 τετραγωνικῶν μέτρων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετέβη τήν 12ην Αὐγούστου 2015 εἰς Οἰνούσσας, ὅπου ἐτέλεσε τήν Ἱ. Παράκλησιν εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν, τήν δέ ἑπομένην ἐλειτούργησε εἰς τόν αὐτόν Ἱ. Ναόν καί ἐδώρησεν εἰς τόν Δῆμον Οἰνουσσῶν τήν Ἑλληνικήν Σημαίαν διαστάσεων 120 τετραγωνικῶν μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου