Κυριακή 21 Απριλίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 992/306/12-4-2013 Περί τῆς λειτουργικής ἐξυπηρετήσεως τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ, /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 992/306/12-4-2013 Περί τῆς λειτουργικής ἐξυπηρετήσεως τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ, /ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ι.Μ.ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
E-mailΕκτύπωσηPDF
imx-logo
Ἐν Χίῳ τῇ 12ῃ Ἀπριλίου 2013
Ἀρ. Πρωτ.: 992
Ἀρ. Διεκπ.: 306
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Διά τοῦ παρόντος, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως, μέχρι τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐ. ἔ., γνωρίσητε ἡμῖν, πρός καταρτισμόν τοῦ προγράμματος, περί τῆς ἐπιθυμίας νά συμμετάσχητε εἰς τήν λειτουργικήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μαρκέλλης Βολισσοῦ, εἰς οἱονδήποτε χρονικόν διάστημα θέλομεν ὁρίσει, ἀπό 15ης Μαΐου μέχρις 6ης Ὀκτωβρίου 2013.
Ὁ ἑκάστοτε Ἐφημερεύων δέον ὅπως μεριμνήσῃ διά τήν πραγματοποίησιν Ἐξομολογήσεως, Θ. Κηρύγματος καί Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.
Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου