Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27/14/08-01-2013 ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 27/14/08-01-2013 ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝἈριθ. Πρωτ.: 27
Ἀριθ. Διεκπ.: 14
Ἐν Χίῳ τῇ 8ῃ Ἰανουαρίου 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν εἰς ὑμᾶς ὅτι τήν Τετάρτην 30ήν Ἰανουαρίου 2013, ἡμέρα μνήμης τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά πραγματοποιηθῇ ὁ ἑορτασμός τῶν Γραμμάτων, κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος θά τελέσῃ:
Α) Τήν 29ην Ἰανουαρίου, τόν Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου καί θά ὁμιλήσῃ.
Β) Τήν 30ήν Ἰανουαρίου, τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ὑπαπαντῆς Καρδαμύλων καί θά ὁμιλήσῃ.
Γ) Τήν 30ήν Ἰανουαρίου, ὥρα 18.00, εἰς τόν Οἶκον Χίου Διδασκάλου, τήν εὐλόγησιν τῆς Βασιλόπιττας καί θά ὁμιλήσῃ.
Ἐπίσης εἰς τούς:
1) Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου κ. Γεώργιος Λιαδῆς, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.
2) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου κ. Δημήτριος Γεόμελος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου.
3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονύσιος Παπανικολάου.
4) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης.
5) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰακώβου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Τζιώτης.
6) Ἱ. Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Λετσαίνης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννης Τσιμούνης.
7) Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Χριστοφόρος Γουρλῆς.
8) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἄννης Καπέλλης: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Φώτης.
9) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Λουκᾶ Λειβαδίων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς.
10) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου "Τρουλλωτῆς": Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Εὐάγγελος Ζύμαρης, Δημοδιδάσκαλος.
11) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπεκριδάκης.
12) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Βαρβασίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σωσίπατρος Σαββίδης
13) Ἱ. Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἐγκρεμοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελίγκας.
14) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου "Σταφυλᾶ" Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Παπαδημητρίου.
15) Ἱ. Ναόν Παναγίας «Ἁγιοδεκτεινῆς» Κάμπου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Γυμνασίου Κάμπου κ. Ἰωάννης Χονδρέλλης.
ΥΠΑΙΘΡΟΥ:
1) Ἱ. Ναόν Μεταμορφ. Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν: Ὁ Θεολόγος. Καθηγητής κ. Δημήτριος Παπαδημητράκης.
2) Ἱ. Ναόν Γενεσίου Θεοτόκου Συκιάδας: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος.
3) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Εὐστρατίου Θυμιανῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιᾶς.
4) Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Καλλιμασιᾶς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.
5) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ματθαῖος Μαζωνάκης.
6) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Σταῦρος Στεῖρος.
7) Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἐρειθιανῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων-σταντῖνος Γανιάρης.
8) Ἱ. Ναός Μεταμ. Σωτῆρος Βολισσοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Δ/ντής τοῦ Λυκείου Βολισσοῦ κ. Σωτήριος Παραδείσης.
9) Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Οἰνουσσῶν: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπενέκος.
10) Ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Νενήτων: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κολλιάρος.
11) Ἱ. Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Καλαμωτῆς: Θά ὁμιλήσῃ ὁ κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος.
12) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκειοῦ: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Κων/νος Καρατζᾶς.
13) Ἱ. Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πυργίου: Θά ὁμιλήσῃ ὁ Θεολόγος Καθηγητής κ. Νικόλαος Μηλιανός.
Εἰς τούς λοιπούς Ἱερούς Ναούς, ὅπου θά πραγματοποιηθῇ ἐκκλησιασμός τῶν Μαθητῶν τῶν Σχολείων, θά ἀναγνωσθῇ Ὁμιλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου.
Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Κοινοποιήσεις: 1. Δ/νσιν Α΄/ βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου, 2. » Β΄/βαθμίου » Χίου, μέ τήν θερμήν παράκλησιν, ὅπως ἐνημερώσουν τούς Κυρίους Διευθυντάς τῶν Σχολείων.
ΠΗΓΗ :ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου